V návaznosti na rozsáhlou základnu a potřeby klientů konsorcia DeCP investing group SE jsme připravili zabezpečenou internetovou aplikaci, která investorům představuje investiční příležitosti v podobě pohledávek.

Investiční příležitosti jsou tvořeny zpravidla spotřebitelskými mikroúvěry, dlouhodobými úvěry a nesplácenými hypotečními úvěry.

Aplikace splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy, které jsou používány například pro autorizaci klientů v aplikacích internetového bankovnictví. Tím je zaručena ochrana informací o všech zúčastněných.

Proč s námi?

  • Rozsah prodávajících a kupujících je natolik rozsáhlý, že 1) průměrná doba prodeje pohledávek činí 8 dní; 2) výše, stav ani stáří pohledávek není překážkou
  • Kupní ceny odráží skutečné tržní prostředí, díky kterému získáte adekvátní cenu.
  • Pohledávky jsou před nabídnutím k prodeji vždy právně posouzeny a prolustrovány v Nebankovním-registru.cz a v Centrální evidenci exekucí.
  • Investorům i prodávajícím je zdarma poskytnuta doporučená prodejní / nákupní cena.
  • Cena za zprostředkování prodeje je pouze 5% kupní ceny, žádné jiné poplatky či platby předem.

Kontinuální odkup pohledávek

V případě, že Vaše společnost produkuje pravidelně pohledávky k prodeji, jsme schopni Vám zajistit fixní odkupní cenu tak, abyste mohli plánovat lépe Vaše cashflow.

Pravidelné odkupy jsou určeny pro pohledávky se stejným právním rámcem, a to ve stavu max. 90 dní po splatnosti, popř. s podanou přihláškou do insolvenčního řízení.

Aktuální investiční poptávka

  • Portfolio pohledávek založených na formulářových smlouvách.
  • Portfolio pohledávek za fyzickými osobami, u kterých aktuálně probíhá insolvenční řízení a Vaše společnost své pohledávky přihlásila.
  • Pohledávky za právnickými subjekty, u kterých došlo k převodu vlastnického podílu.