INSTITUT APLIKOVANÉHO PRÁVA

IAP je akreditovanou osobou dle požadavků ČNB a v současné době pořádá zkoušky odborné způsobilosti pro poskytování spotřebitelských úvěrů dle zákona 257/2016 Sb. a prováděcích předpisů ČNB.

 

Kromě zkoušek odborné způsobilosti pořádáme tematické semináře, školení a workshopy zaměřené na problematiku spotřebitelských úvěrů.

 

Další typy zkoušek odborné způsobilosti připravujeme a doufáme tak v rozšíření aktuálního portfolia o akreditaci v rámci zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT) a zákona o distribuci pojištění a zajištění.

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Odborná způsobilost dle zákona

Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona.

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu

 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru

 • znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru

 • znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru

 • znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru

 • znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem

 • základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

 • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru

 • nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (PŘIPRAVUJEME)

Odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 3. ledna 2020.

 

Proč zkoušku skládat?

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

 • INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL - pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona.

 • SOUHRNNÁ ZKOUŠKA - pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona.

 

Obě kategorie zkoušky jsou platné neomezeně.

Zkouška podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (PŘIPRAVUJEME)

Zkouška odborné způsobilosti definovaná zákonem 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1. 12. 2020.

 

Proč zkoušku skládat?

Dle platného zákona o distribuci pojištění a zajištění, není možné od 1. 12. 2018 vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění bez prokázání odborné způsobilosti touto zkouškou.

Přihlášení na zkoušku

Na uvedený kontaktní email Vám zašleme potvrzení přihlášení na zvolený termín zkoušky a zároveň přístup k testovacím testům.

 

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.