Kdo jsme

Konsorcium DeCP investing group SE vzniklo odštěpením od konsorcia U-INVEST a.s. v roce 2012. V roce 2018 poskytlo své služby více než tisícovce klientů. V současné době je aktivních 54 projektů, na kterých se podílí přes 350 pracovníků.

Základní nosnou myšlenkou konsorcia je poskytování ucelených služeb s významnou přidanou hodnotou a garantovanou kvalitou. Společnosti a projekty konsorcia jsou vzájemně synergické, díky čemuž jsme schopni pokrýt v krátkém časovém úseku aktuální potřeby našich klientů.

Cílovým segmentem konsorcia jsou středně velké a velké společnosti působící v automobilové výrobě, velkoobchodní a spediční společnosti, společnosti poskytující finanční a poradenské, popř. právní služby.  

NAŠE VIZE

NAŠI ENERGII INVESTUJEME DO PROJEKTŮ, KTERÝM VĚŘÍME A V NICHŽ VIDÍME POTENCIÁL. VEŠKERÉ DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY JSOU VŽDY SPOJENY PRIMÁRNĚ SE SPOKOJENOSTÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NÁM DŮVĚŘUJÍ A SPOLUPRACUJÍ S NÁMI DLOUHODOBĚ. KVALITA, CÍLEVĚDOMOST A VÝSLEDKY JSOU VŽDY NA PRVNÍCH MÍSTECH NAŠICH PRIORIT, KTERÝMI SE ŘÍDÍME OD SAMOTNÉHO ZAČÁTKU NAŠEHO PODNIKÁNÍ.

 

TYTO HODNOTY JSOU PRO NÁS ZÁKLADNÍM KAMENEM, NA KTERÝCH STAVÍME, A BUDEME TAK ČINIT I NADÁLE.

LIDÉ, KTEŘÍ S NÁMI SPOLUPRACUJÍ, JSOU ZKUŠENÍ A LETY PROVĚŘENÍ PROFESIONÁLOVÉ, O KTERÉ JE MOŽNÉ SE OPŘÍT A DŮVĚŘOVAT JEJICH VÝSLEDKŮM. NAŠE BUDOUCNOST A DALŠÍ ROZVOJ JE V RUKOU TĚCHTO LIDÍ, KTERÝM DŮVĚŘUJEME, A KLADEME SI SPOLEČNĚ VYSOKÉ CÍLE.

 

TO PROTO, ŽE MALÝCH CÍLŮ NENÍ.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCI S VÁMI.

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.