V roce 2017 v návaznosti na legislativní změny a celkové změny v oblasti správy a vymáhání pohledávek společnost DeCP investing group SE převzala 8 společností zabývajících se správou a vymáháním pohledávek a sloučila je pod společnou značku OMEGA Defender s.r.o.

 

OMEGA Defender s.r.o. přímo navazuje na více jak desetiletou historii společnosti OMEGA solutions a.s., která za dobu svého působení v oblasti správy a vymáhání pohledávek spravovala přes 250 000 pohledávek.

 

V roce 2018 do skupiny přibyl samostatný projekt insolvence.cz a v roce 2019 se společnost rozrostla o další pracovníky. Kromě nových lokálních poboček byla nově otevřena také samostatná advokátní divize.

Proč s námi?

 • celorepubliková síť inkasních specialistů (35), podpořená kvalitním call-centrem a administrativními pracovníky

 • online napojení na Nebankovni-Registr.cz (skóring, ocenění a dohledání dlužníků)

 • možnost outsourcingu jen Vámi vybraných služeb (callcentrum, poštovní služby, osobní návštěvy, softwarová podpora, soudní či exekuční řízení aj.)

 • online přehled o vymáhání (fotky z návštěv, nahrávky hovorů, podací archy atd.)

 • soudní a exekuční vymáhání - online napojení na soudy, rozhodčí společnosti, advokátní kanceláře a exekutorské úřady

 

Díky online aplikaci a personálnímu zázemí v podobě desítek terénních pracovníků a více jak 20 operátorů jsme schopni garantovat zahájení / realizaci Vámi vybraných úkonů do druhého pracovního dne.

Software pro správu pohledávek ZDARMA.

Odborné konzultace

Každý klient společnosti s více jak 1 000 pohledávkami má možnost využívat odborné konzultace se specialisty z Asociace právní ochrany
a Institutu aplikovaného práva.

Konzultace ZDARMA v návaznosti na

 • GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 • novelu zákona o spotřebitelských úvěrech zákon číslo 257/2016 Sb.

 • získání povolení od ČNB na poskytování či zprostředkování úvěrů

 • školení odborné způsobilosti dle zákona o spotřebitelských úvrech

 • asistence a konzultace při nastavení skóringového modelu, systému vymáhání apod.

 • asistence a konzultace v oblasti optimalizace a ochrany dat

 • certifikaci TPL 1607 - Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů

 • certifikace BS 10012 - Britská norma Data protection - ochrana osobních údajů dle zákona 101/2000

 

Mimo výše uvedené mohou klienti využívat slevy ve výši 25 % na zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 257/2016 Sb. Tato zkouška je konána prostřednictvím akreditované osoby – Institut aplikovaného práva.

Software pro správu pohledávek ZDARMA
Vám umožňuje

 • vzdálené předání pohledávky k vymáhání - příkaz k realizaci vybraného úkonu (přes API - online napojení na Váš systém)

 • online přehled o realizovaných úkonech

 • online přehled o výši vymoženého plnění

 • možnost komunikovat offline se správcem pohledávek

 • online přehled o stavu soudního a exekučního řízení

 • nastavení omezených práv Vašim pracovníkům např. účetní

 • online statistické výsledky dle Vámi zvolených parametrů

 • a mnoho dalšího

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.