Společnosti konsorcia

Sleva.cz SE

Je subjekt, který v roce 2019 koupil doménu www.sleva.cz a spustil na ní mezinárodní vyhledávač produktů a služeb. Cílem společnosti je narovnat stávající trh a poskytnout svým uživatelům relevantní a ničím neovlivněný výpis jimi poptávaných produktů či služeb. Vyzkoušejte nás jako uživatel, popř. vložte ZDARMA své produkty či služby a oslovte stovky tisíc našich uživatelů.

NARA manpower agency s.r.o., NARA work support s.r.o., NARA – PS s.r.o.

Brand NARA s více než patnáctiletou historií patří mezi leadery v oblasti poskytování personální podpory v oblasti automobilového a skladového hospodářství. Dlouholetými klienty společnosti jsou např. Ahold, Kaufland, Geis, Raben aj. V současné době má společnost vlastní náborová centra nejen v ČR a SK, ale i v Polsku, Ukrajině a Rumunsku, s tím že, stále v provozech převažují pracovníci z Čech a Slovenska.  

OMEGA defender s.r.o.

Poskytuje služby spojené se správou a vymáháním pohledávek se specializací na bagatelní pohledávky. Společnost má přes 30 terénních pracovníků se silným administrativním zázemím. Ročně společnost pro své klienty zpracuje průměrně 25 000 pohledávek a dále pak sama odkoupí přes 6 000 pohledávek.

Nebankovní-Registr.cz s.r.o.

Provozujeme webovou aplikaci Nebankovni-registr.cz již více než 10 let. V současné době je nejkomplexnějším nástrojem pro posouzení bonity klienta v oblasti mikroúvěrů. Registr pracuje s více než 500 komparativními položkami, na základě kterých je schopen detekovat podvody, neexistující identity, chronické neplatiče apod.

Asociace právní ochrany z.s.

Poskytuje úzce profilované manažerské, právní a finanční poradenství pro společnosti nabízející nebankovní úvěry, a to jak spotřebitelům, tak i podnikatelům. V současné době zastupuje přes 40% společností s licencí od ČNB na poskytování spotřebitelských úvěru.

Institut aplikovaného

práva z.s.

IAP je akreditovanou osobou dle požadavků ČNB a v současné době pořádá zkoušky odborné způsobilosti pro Poskytování spotřebitelských úvěrů, Zprostředkovávání pojistných či investičních produktů.

Kromě zkoušek odborné způsobilosti pořádáme tematické semináře, školení a workshopy zaměřené na problematiku spojenou s poskytováním služeb v oblasti úvěrů, pojištění a investic.

Asociace nezávislých finančních a realitních makléřů z.s.

Asociace sdružuje finanční poradce a realitní makléře a poskytuje jim aktuální informace, seznamuje je s budoucími trendy a legislativou a pomáhá jim zvýšit jejich efektivitu.

Czech business & Golf club z.s.

Je uzavřený klub, jehož hlavním účelem a cílem je vytvářet optimální podmínky pro vznik nových obchodních vztahů a s maximálním úsilím podporovat synergickou kooperaci mezi členy klubu, kterými jsou zpravidla majitelé a top manažeři firem. Další nezanedbatelnou činností klubu je pomoc druhým.

DeCP buildings investments s.r.o.

Je společnost úzce zaměřená na správu nemovitého majetku v držení konsorcia DeCP. V současné době realizuje investiční výstavbu na více než 10 ha a spravuje nemovitosti ve 4 zahraničních destinacích.

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.