Aplikace a služby online

Sleva.cz

SLEVA.CZ je moderní mezinárodní webový srovnávač, který umožňuje relevantně vyhledávat poptávané produkty a služby z celé Evropy a dalších zemí, a to včetně letáků a bazarového zboží. Veškeré služby tohoto projektu jsou unikátní ve svém pojetí prezentace produktů dle členění a oblastí a jejich začlenění na trhu. Významnou prioritou tohoto projektu je, že žádný z produktů nelze upřednostnit oproti všem ostatním. Veškeré zalistované produkty, které jsou zde zařazeny, jsou se stejnými cenovými podmínkami nabízeny prodejci těchto výrobků. Seznamte se s naším projektem právě zde.

 

Nebankovní registr.cz

Nebankovní registr je unikátní nástroj, který zajišťuje komplexní zhodnocení bonity klienta kombinací externích a interních dat, a to jak právnických, tak i fyzických osob. Výsledkem lustrace je získání externího posouzení vyžadovaného zákonem tzv. Certifikát úvěruschopnosti a doplnění / validaci dat, které Vám žadatel poskytl. 

Institut aplikovaného

práva

Aplikace provozovaná Institutem aplikovaného práva obsahuje online testy a cvičné testy na zkoušky odborné způsobilostí dle zákona a požadavků České národní banky, a to na pojištění, investice a spotřebitelské úvěry.

 
 

Pracovnici.online

Pracovníci online – je webová aplikace propojující zaměstnavatele se zájemci o krátkodobou a střednědobou práci, brigády a spolupráci. Zaměstnavatelé zde prezentují své nabídky práce s uveřejněním konkrétních podmínek, ceny a termínu. Zájemce o práci si může skrze rezervační systém vybrat práci, která mu vyhovuje, a požádat o rezervaci. Po potvrzení zaměstnavatelem dochází k uzavření dohody o práci a zaměstnanec i zaměstnavatel dostávají online služby, které jim pomáhají k rychlému řešení jejich pracovních požadavků a zdrojů.

investicni-pohledavky.cz

Poradíme zdarma, nemáte co ztratit

Zastavte s námi své další zadlužování insolvence - to znamená okamžité zastavení všech úroků a nesmyslných sankcí a pokut. Vyplňte jednoduchý formulář na insolvence.cz  pro bezplatnou konzultaci a rychlé řešení Vašich problémů.

 

i-personal.cz

i-personal.cz je manažerská aplikace, která je určena pro potřeby vedoucích pracovníků personálních agentur a oddělení. Cílem aplikace je umožnit online přehled o stavu každé zakázky, provozu či pracovníka  z pohledu individuální či kumulativní rentability.

i-leady.cz

i-leady.cz je elektronické tržiště online leadů. Cílem aplikace je snížit cenu za získání nového klienta, a to prostřednictvím synergického efektu v podobě zprostředkování prodeje nevyužitých leadů
mezi členy i-leady.cz.

Investiční pohledávky

investicni-pohledavky.cz  je online aukce pohledávek a systém, umožňující i malým společnostem efektivně prodávat své pohledávky, a to v návaznosti na kumulaci tzv. segmentovaných balíků pohledávek, které reflektují požadavky trhu (investorů), a tím zvyšují cenu prodávaných pohledávek.

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.