Zkouška podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění („ZDPZ“)

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Zkouška podle zákona

Zkouška odborné způsobilosti definovaná zákonem 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Zkoušku je nutné složit nejpozději
do 1. 12. 2020.

Proč zkoušku skládat?

Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tedy pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven, finanční poradce, kteří sjednávají pojištění či zajištění a všechny zprostředkovatele a poskytovatele pojištění a zajištění).

Dle platného zákona o distribuci pojištění a zajištění, není možné od 1. 12. 2018 vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění bez prokázání odborné způsobilosti touto zkouškou.

Varianty zkoušky

Zákon vyžaduje složení zkoušky v 5 následujících skupinách odbornosti dle § 57 ods. 1 (zákon ještě jako 6. odbornost definuje distribuci zajištění, která však ve zkouškách pořádaných IAP není nabízena), přičemž je možné v rámci jednoho zkouškového testu některé odbornosti kombinovat. Varianty, které jsou aktuálně v nabídce IAP jsou zvýrazněny.

 

Životní pojištění:

Kat. I: Životní pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut

 

Neživotní pojištění:

Kat. II: Pojištění motorových vozidel: 40 testových otázek | 2 případové studie | 90 minut

Kat. III: Neživotní občanské pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut

Kat. IV: Neživotní pojištění podnikatelů: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut

Kat. V: Pojištění velkých pojistných rizik (obsahuje všechny kategorie II.-V.): 72 testových otázek | 3 případové studie | 150 minut

 

Kombinace kategorií:

Kat. VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut

Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění: 80 testových otázek | 4 případové studie | 180 minut

Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů: 80 testových otázek | 4 případové studie |180 minut

Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění (obsahuje všechny kategorie výše): 80 testových otázek (52 z kat. velká podni. rizika, 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. velká podn. rizika, 2 z kat. životní poj.) | 180 minut

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit současně tato 3 kritéria:

  • získat min. 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)

  • získat min. 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

  • získat min. 75 % dosažitelných bodů z celého testu

 

Firemním zákazníkům poskytujeme tzv. korporátní slevu, tedy výhodnější cenu za zkoušku.

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Registrace ke zkouškám
arrow&v

Zkoušky všech odborností probíhají obvykle ve čtvrtek s registrací na zkoušku od 9:30 a zahájením zkoušky od 10:00. Místem zkoušky se rozumí Rosmarin Business Center, Dělnická 12, Praha 7 – zasedací místnost v přízemí, za pravými turnikety. Každý účastník je povinen předložit doklad totožnosti a mít vlastní kalkulačku. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. V případě změn organizátor neprodleně informuje účastníky.

Cena zkoušky*

Životní pojištění                                 1.090,- Kč
Pojištění velkých pojistných rizik      1.090,- Kč

Souhrnná na pojištění                       1.090,- Kč

* Firemním zákazníkům poskytujeme tzv. korporátní slevu, tedy výhodnější cenu za zkoušku. Pro více informací volejte +420 603 84 24 66.

Časová náročnost

Životní pojištění                                  120 min      52 otázek,   3 případové studie

Pojištění velkých pojistných rizik        150 min     72 otázek,   3 případové studie

Souhrnná na pojištění                        180 min      80 otázek,  4 případové studie

Čas

9:30   registrace účastníků

10:00 zahájení zkoušky

 

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.