Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“)

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Zkouška podle zákona

Odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 3. ledna 2020.

Proč zkoušku skládat?

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

 • INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL - pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona.

 • SOUHRNNÁ ZKOUŠKA - pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona.

 

Obě kategorie zkoušky jsou platné neomezeně, tedy se nemusejí obnovovat.

Varianty zkoušky

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:


INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (užší rozsah inv. nástrojů – v zásadě nástroje se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel).

 • Zkouška se skládá ze 60 otázek na znalosti a 3 případových studií po 5 otázkách.

 • Zkouška trvá 135 minut.
   


SOUHRNNÁ ZKOUŠKA
Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona(plný rozsah nástrojů).

 • Zkouška se skládá z 92 otázek na znalosti a 3 případových studií po 5 otázkách.

 • Zkouška trvá 180 minut.


Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit současně tato 3 kritéria:
 

 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů ze znalostních testových otázek,

 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z otázek u případových studií,

 • získat min. 75 % všech dosažitelných bodů celého zkouškového testu.

Vhodné pro

Odborné zkoušky jsou určeny pracovníkům obchodníků s cennými papíry i investičních zprostředkovatelů, vázaným zástupcům a jejich zaměstnancům. Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020, splnit všechny osoby poskytující investiční služby. Zákon zdůrazňuje odbornost pracovníků, „kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní“.

 

Firemním zákazníkům poskytujeme tzv. korporátní slevu, tedy výhodnější cenu za zkoušku.

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Registrace ke zkouškám
arrow&v

Zkoušky všech odborností probíhají obvykle ve čtvrtek s registrací na zkoušku od 9:30 a zahájením zkoušky od 10:00. Místem zkoušky se rozumí Rosmarin Business Center, Dělnická 12, Praha 7 – zasedací místnost v přízemí, za pravými turnikety. Každý účastník je povinen předložit doklad totožnosti a mít vlastní kalkulačku. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. V případě změn organizátor neprodleně informuje účastníky.

Cena zkoušky*

Investiční zprostředkovatel               1.090,- Kč
Souhrnná zkouška                            1.090,- Kč

* Firemním zákazníkům poskytujeme tzv. korporátní slevu, tedy výhodnější cenu za zkoušku. Pro více informací volejte +420 603 84 24 66.

Časová náročnost

Investiční zprostředkovatel             135 min           60 otázek,    3 případové studie

Souhrnná zkouška                          180 min           92 otázek,    3 případové studie

Čas

9:30   registrace účastníků

10:00 zahájení zkoušky

 

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.