Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěr („ZSÚ“)

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Zkouška podle zákona

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Odborná způsobilost dle zákona

Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona.

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

  • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu

  • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru

  • znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru

  • znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru

  • znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru

  • znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem

  • základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

  • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru

  • nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám

* Pro přístup k demo testům se musíte registrovat ke zkoušce.

Registrace ke zkouškám
arrow&v

Zkoušky všech odborností probíhají obvykle ve čtvrtek s registrací na zkoušku od 9:30 a zahájením zkoušky od 10:00. Místem zkoušky se rozumí Rosmarin Business Center, Dělnická 12, Praha 7 – zasedací místnost v přízemí, za pravými turnikety. Každý účastník je povinen předložit doklad totožnosti a mít vlastní kalkulačku. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. V případě změn organizátor neprodleně informuje účastníky.

Cena zkoušky*

Jiný než na bydlení                           1.090,- Kč
Kombinovaná                                    1.090,- Kč

* Firemním zákazníkům poskytujeme tzv. korporátní slevu, tedy výhodnější cenu za zkoušku. Pro více informací volejte +420 603 84 24 66.

Časová náročnost

Jiný než na bydlení                   120 min       60 otázek,    2 případové studie

Kombinovaná                            180 min       92 otázek,    3 případové studie

Čas

9:30   registrace účastníků

10:00 zahájení zkoušky

 

Všechna práva k obsahu webu vyhrazena společnosti DeCP investing group SE.